Sport & Event

Jag har stor erfarenhet av att bevaka sport- och kulturevent.