Företagsuppdrag

Vanliga uppdrag är besök ute hos företag i syfte att dokumentera verksamheten.