Från foto till konst på Carlstad Art Gallary

2021-04-07